ข้อมูลทางการเงิน

หัวข้อ วันที่ เอกสาร
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) 15 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) 7 พ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) 10 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) 11 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 28 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) 10 พ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) 30 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) 31 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 31 ธ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) 11 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) 29 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด