ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ CPANEL
ลักษณะธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป
ที่อยู่ เลขที่ 85 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
เบอร์โทรศัพท์ 038 110868 ถึง 73
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27 ม.ค. 2555
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 30 ก.ย. 2564
ทุนจดทะเบียน 197,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 159,994,567 บาท

สรุปข้อมูลสารสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจำปี

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 85 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038 110868 – 73

แบบฟอร์มส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์