บริษัท ซี แพนเนล จำกัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 110.50 ล้านบาท

ผู้ผลิตธุรกิจผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CPanel” สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท และด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร การผลิตระบบ Fully Automatic ของ Vollert Anlagenbau Gmbh ประเทศเยอรมันนี ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในระดับ สากล ประกอบกับการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และความ เอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิตจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการจัดส่ง

ลูกค้าของเราจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบที่ตรงตามเวลาที่กำหนด

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.