ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CPanel” โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 860,000ตารางเมตรต่อปี ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบ Fully Automatic ของ Vollert Anlagenbau Gmbh ประเทศเยอรมันนี ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล ภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้ชำนาญการ ปัจจุบัน ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัท มีรูปแบบหลัก ดังนี้

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

ด้วยระบบการผลิตแบบ Fully Automatic ดังกล่าว ทำให้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทมีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความคงทนแข็งแรง และใช้ระยะเวลาการผลิตที่สั้น อีกทั้ง บริษัทสามารถผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่สุดถึง 50 ตารางเมตร(4 เมตร x 12.5 เมตร) รวมถึง สามารถออกแบบและผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย เช่น การเว้นช่องว่างตามขนาดของประตูหรือหน้าต่าง การจัดรูปทรงผนังตามรูปแบบของลูกค้า โดยบริษัทยังสามารถปรับความหนาได้ถึง 4 ความหนา คือ 10 เซนติเมตร 12 เซนติเมตร 15 เซนติเมตร และ 17 เซนติเมตร นอกจากนี้ บริษัทมีรถขนส่งเพื่อให้บริการจัดส่งผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

คุณสมบัติเด่นของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
 • คุณสมบัติเด่นของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

  feature_01 feature_02 feature_03
  การก่อสร้างมีคุณภาพสม่ำเสมอ
  ด้วยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง มีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การออกแบบด้วยระบบ Real 3D ทำให้เห็นสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งช่วยลดปัญหาการประกอบสินค้าหน้างาน
  คงทนแข็งแรง
  ทุกชิ้นงานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงคงทนแข็งแรง ใช้เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักอาคารชั้นบนได้ และทนแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวได้มากกว่าการก่อสร้างแบบผนังก่ออิฐทั่วไป
  ลดต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้าง
  ด้วยการออกแบบระบบ Real 3D และการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตทั้งหมด ทำให้สินค้าไม่มีข้อผิดพลาดจากการใช้แรงงานซึ่งช่วยลดค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และระยะเวลาในการก่อสร้างได้ถึง 60% จากระยะเวลาก่อสร้างเดิม
  feature_04 feature_05 feature_06
  เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  ลดเสาคานในงานก่อสร้าง โดยใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นตัวรับน้ำหนักแทน ทำให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
  ต้านทานไฟและป้องกันความร้อน
  สามารถต้านทานไฟไหม้สูงกว่าอิฐและไม้ รวมทั้ง มีค่าความเป็นฉนวนสูง จึงสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี
  ต้านทานการซึมน้ำสูง
  มีคุณสมบัติต้านทานการซึมน้ำสูง
  ทำให้สีพื้นผิวมีความคงทน สวยงาม
  และไม่เกิดเชื้อรา นอกจากนี้ ยังมีระบบ Wet Joint เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

กระบวนการผลิต

ชมกระบวนการผลิต
คุณสมบัติเด่นของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
 • คุณสมบัติเด่นของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

  feature_01 feature_02 feature_03
  การก่อสร้างมีคุณภาพสม่ำเสมอ
  ด้วยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง มีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การออกแบบด้วยระบบ Real 3D ทำให้เห็นสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งช่วยลดปัญหาการประกอบสินค้าหน้างาน
  คงทนแข็งแรง
  ทุกชิ้นงานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงคงทนแข็งแรง ใช้เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักอาคารชั้นบนได้ และทนแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวได้มากกว่าการก่อสร้างแบบผนังก่ออิฐทั่วไป
  ลดต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้าง
  ด้วยการออกแบบระบบ Real 3D และการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตทั้งหมด ทำให้สินค้าไม่มีข้อผิดพลาดจากการใช้แรงงานซึ่งช่วยลดค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และระยะเวลาในการก่อสร้างได้ถึง 60% จากระยะเวลาก่อสร้างเดิม
  feature_04 feature_05 feature_06
  เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  ลดเสาคานในงานก่อสร้าง โดยใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นตัวรับน้ำหนักแทน ทำให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
  ต้านทานไฟและป้องกันความร้อน
  สามารถต้านทานไฟไหม้สูงกว่าอิฐและไม้ รวมทั้ง มีค่าความเป็นฉนวนสูง จึงสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี
  ต้านทานการซึมน้ำสูง
  มีคุณสมบัติต้านทานการซึมน้ำสูง
  ทำให้สีพื้นผิวมีความคงทน สวยงาม
  และไม่เกิดเชื้อรา นอกจากนี้ ยังมีระบบ Wet Joint เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

cpanel_precast_02

ชมกระบวนการผลิต
Top